CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ – DU LỊCH  VÀ VẬN TẢI BIỂN PHƯƠNG NAM

Vào ngày 8/7/2022, Công ty Phương Nam đã tổ chức thành công giải kéo co nhân kỷ niệm 31 năm ngày truyền thống của Công ty (9/7/1991 - 9/7/2022). Tham dự có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty; các Trưởng, Phó Phòng Ban chức năng; Trưởng các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể các CB CNV trong Công ty.

Thư viện pháp luật 2018-đã cập nhật các văn bản mới nhất có liên quan đến: Luật hàng hải; Lao động-tiền lương; Luật đất đai; Luật đầu tư; Luật doanh nghiệp; Luật kinh doanh BĐS; Luật kế toán; Luật nhà ở; Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước; Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật xây dựng.

  • Support Online

    Phòng kinh doanh
    Telephone number of Phòng kinh doanh (84-38)207187
    Cho thuê văn phòng
    Telephone number of Cho thuê văn phòng (84-38)207187

S

u

p

p

o

r

t

  • sound by Jbgmusic

M

u

s

i

c